Inner site content jetstar

Check in trực tuyến

(21/08/2017)

Quý khách cần có mã số xác nhận để làm thủ tục lên máy bay qua trang web - Quý khách tìm mã số xác nhận trên tờ xác nhận hành trình của mình hoặc tại quản lý đặt chỗ- và hộ chiếu của Quý khách nếu Quý khách đang bay trên chuyến bay quốc tế. Có những cách khác nhau để nhận thẻ lên máy bay.

Home footer

(16/08/2017)

Home footer

Thông tin cần biết

(16/08/2017)

Thông tin cần biết

Mức giá hấp dẫn

(12/06/2017)

Mức giá hấp dẫn

Hướng dẫn thanh toán

(01/06/2017)

Hướng dẫn thanh toán

ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

(30/05/2017)

ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

Tin tức liên quan