Home News support JetStar

(Created date: 29/07/2014)

Hướng dẫn
thanh toán

Quý khách có thể thanh toán trực tiếp trên
web jetstarpacific.net.vn hoặc thanh toán sau và thanh toán theo yêu cầu ...
Xem chi tiết

Hướng dẫn
hoàn/ đổi vé

Thông tin hướng dẫn và địa chỉ liên hệ
để làm thủ tục hoàn hoặc đổi các vé
mua trực tuyến của Jetstar
Xem chi tiết

Giấy tờ tùy
thân đi máy bay

Thông tin các loại giấy tờ tùy thân cho
khách hàng khi đi máy bay trong nước
và quốc tế của Jetstar Pacific
Xem chi tiết